Press Releases

До уваги клієнтів депозитарної установи ТОВ «Конкорд Капітал»

Шановні клієнти!

Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Капітал» (код ЄДРПОУ 33226202), (надалі – Товариство), яке здійснює  професійну діяльність на ринку цінних паперів (ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №286612, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку «10» жовтня 2013року) відповідно до  вимог  Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 N 431

повідомляє, що 13 жовтня 2016 року були проведені Загальні збори Учасників Товариства на яких було прийняте рішення про припинення Товариством депозитарної діяльності депозитарної установи. Відповідне рішення було затверджене  Протоколом  №13/10 від 13 жовтня 2016р.

Звертаємо Вашу увагу на необхідність у термін до 16 січня 2017 звернутися до Товариства для вирішення питань щодо переведення цінних паперів, що обліковуються на рахунку у цінних паперах, до іншої Депозитарної установи, з якою у Вас укладено відповідний договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з подальшим закриттям рахунку, що обслуговується Товариством.

У разі незакриття рахунку(ів) у цінних паперах в строк до 16 січня 2017 р.  цінні папери, права на які обліковуються на таких рахунках в цінних паперах, будуть надалі обліковуватися на рахунку  в цінних паперах Товариства, який залишається після припинення Товариством депозитарної діяльності депозитарної установи в системі депозитарного обліку Національного депозитарію України для обліку цінних паперів тих його депонентів, що не закрили свої рахунки в цінних паперах в установленому порядку. Управління ними здійснює уповноважений на зберігання, а саме Національний депозитарій України.

 

Адреса офісу Товариства:

Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 2 (16 поверх)

 

Більш детальну інформацію можна отримати у спеціаліста Депозитарного відділу  за телефоном  044 391-55-77.

All Press Releases
Print version Share: